Arı Yetiştiriciliği Kursu


Türkiye’nin tüm yörelerinde farklı teknik ve yöntemlerle yapılan arıcılık, çok eski bir tarımsal faaliyettir. Arıların beslendiği kaynakları tüketmemesi ve çevreye hiç bir zararı olmaması yönüyle avantajlıdır. Ancak en avantajlı yönü bu tarımsal faaliyetin ucuz, masrafsız ve malzemelerinin kolay ulaşılabilir olmasıdır. Günümüzde eski yöntemlerle düşük verimli arıcılığın yerini geliştirilen teknoloji ve yöntemlerle bilinçli arıcılık almıştır.Arı Yetiştiriciliği Kursunda; - Arılı ürünleri üretme
- Arı hastalıkları
- Arı türü ve ırkları
- Kolonilerin yönetimi
-Ana arı yetiştirme ve arı sütü üretimi
- Balda kalite kontrol ve pazarlama
-Arı ürünleri ve insan yaşamındaki önemi
Başlıkları ile elde edeceğiniz donanım ve eğitim ile profesyonel arıcılığın ilk adımını atmış olacaksınız.

Bilgi için arayınız:
Telefon:+90 216 346 05 59

WhatsApp chat