Diksiyon ve Fonetik Eğitimi


Diksiyon ve fonetik eğitimi; İyi bir konuşma dinleyicilerin doğru yargılarını olumlu bir yönde değiştirmeyi sağlar. Duygu ve düşüncelerin doğru ve etkileyici bir biçimde aktarılması için tonlama ve uygulamanın uyum içinde olması durumudur.

- Dil ve diksiyon
- Diksiyon ve ses
- Doğru nefes alma
- Duark
- Ton
- Ses bükümü
- Fonetik uygulamaları
- Yazı dili ve konuşma dili arasındaki farklar
- Anlatım
- Üslup
- Jest ve mimikleri katarak sözlü anlatım
- Hitabet
- Doğaçlama

WhatsApp chat