Halkla İlişkiler Liderlik Eğitimi


Halkla ilişkiler alanı öğretim programları gelişmelere bağlı olarak tasarlanmıştır. Halkla İlişkiler Liderlik Eğitimi alanında eğitim alan kişilere küçük ve büyük ölçekli işletmelerde, kamu kurumlarındaki danışma bürolarında çalışabilme olanağı sağlar. Reklam ve tanıtım ajansları, organizasyon ve fuar şirketleri, müşteri ilişkileri biriminde çalışabilirler.

Yöneticilere verilecek liderlik eğitimi; sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak, işyerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak, işçi sağlığı mevzuatını bilmek ve iş güvenliği önlemlerini almak, işletme, finansman, pazarlama, reklam, satış ve iş kurma becerileri kazandırmayı ve yönetmeyi kapsar.


WhatsApp chat