Tıbbi Sekreterlik Ve Hasta Kayıt Kabul Kursu



HASTA KAYIT KABUL KURSU
Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir. Kursu tamamlayan kursiyerler; Hastanelerde (üniversite, devlet, dal, özel), Sağlık ocaklarında, Polikliniklerde, özel muayenehanelerde, Tıbbi laboratuvarlarda, Tıp merkezleri vb. yerlerde çalışabilirler.


TIBBİ SEKRETERLİK VE HASTA KAYIT KABUL KURSU

Tıbbi sekreterlik ve hasta kabul eğitimin amacı; hastane, özel tıp merkezi, özel sağlık hizmet birimlerinde hasta kabulü ve hastaların yönlendirilmesi, ilgili olan bölüm ve polikliniklerde hasta dosyasının oluşturulması, hasta için yapılan tedavi ve işlemler için kayıt tutularak güncellenmesi, dosyaların arşivlenmesi ve tıp terminolojisi ile temel anatomi bilgisi öğrenip yaptığı işlemlerin bilincinde, yasal olarak yapması ve yapmaması gereken hareket ve işlemlerin bilincine olan bir birey yetiştirmektir.
Hasta Kabul İşlemleri Kursu Sertifika Programımız toplam 280 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

• Bilgisayar kullanma
• Doküman hazırlama
• Sosyal hayatta iletişim
• İş hayatında iletişim
• Randevu ve konuk kabulü
• Problem çözme
• Hasta hizmetleri
• Tedavi hizmetleri
• Tıbbi arşivleme
Hasta kayıt kabul , tıbbi sekreterlik dersleri ve sınavı uzaktan eğitim olup sertifika e-devlet onaylı verilmektedir. Tüm özel hastane, tıp merkezleri ve sağlık kuruluşlarında hasta kayıt kabul ve tıbbi sekreterlik sertifikası geçerlidir.

WhatsApp chat