İlkyardım Eğiticinin Eğitimi

İlkyardım eğitici eğitimi 40 saatlik olup tüm sağlık mezunu katılımıyla gerçekleşir. Kursa katılanlar Sağlık Bakanlığı onaylı alınan sertifika da ilkyardım eğitmeni olarak görev yapabilecekler. Aynı zamanda sürücü kurslarında ilkyardım eğitmeni olarak çalışabilecekler. Eğitimler Avrupa yakasında çözüm ortağı kurumlarımız tarafından verilmektedir.

Eğitim İçeriği
Tıp doktorları için; (Toplam 5 iş günü)
Eğitim Becerileri Eğitimi: 5 Gün
Sağlık Çalışanları için; (Toplam 8 iş günü)
İlkyardım Eğitimi: 5 Gün
Eğitim Becerileri Eğitimi: 3 Gün

Kimler Katılabilir
İlkyardım Eğitmeni olabilmek için, aşağıda belirtilmiş olan sağlık ile ilgili meslek gruplarından birisine dahil olmalısınız;
Tıp Doktorları
Sağlık Memurları (Önlisans ve Lisans Mezunları)
Diş Hekimleri
Eczacılar
Biyologlar
Diş Teknikerleri
Hemşireler (Önlisans, Lisans Mezunları)
Veteriner Hekimler
Paramedikler
Acil Tıp Teknisyenleri (Önlisans, Lisans Mezunları)
Tıbbi Teknologlar
Odyolog
Sosyal Hizmet Uzmanı
Emekli Sağlık Çalışanları
Laborantlar
Ebeler
Tıbbi Sekreterler (yüksekokul mezunları)
Sağlık Eğitimcileri

Yukarıdaki meslek alanlarından birisine dahil iseniz ve ilkyardım eğitmeni olmak istiyorsanız, İlkyardım Eğitici Eğitimi kursuna katılarak, İlkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.

İlkyardım Eğitmenleri, sürücü kurslarında ve ilkyardım eğitim merkezlerinde ders verebilecekleri gibi, kendi ilkyardım eğitim merkezlerini de açabilirler.

Gerekli Belgeler
Diploma fotokopisi
İki adet fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi

Genel Bilgilendirme Kursumuz yetkili çözüm ortakları aracılığı ile verilmektedir.

WhatsApp chat