İlkyardım Kursu

 

Hastanın yaşam faaliyetlerini sürdürmesi için aniden fenalaşması durumunda yaşamını sürdürebilmesi açısından uygulanan yöntemlerdir. Tüm işyerlerinde bulunması zorunluluğu olan ilkyardım sertifikaları çalışan kişi sayısına göre alma zorunluğu bulunmaktadır.Sağlık Bakanlığı onaylı 16 saat temel ilkyardım sertifikası 2 günlük eğitimden sonra sınavda başarılı olunduğu takdirde kişilere verilir.İlkyardım eğitimleri anlaşmalı çözüm ortağı kurumlarımız tarafından sağlanmaktadır.


İlkyardım Nedir?
Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, tıbbı yardım sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilkyardım denir.


İlkyardımın Amaçları Nelerdir?
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
Hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,
İyileşmeyi kolaylaştırmaktır.

İlkyardımcı Kimdir?
Hastalık ve kaza nedeniyle sağlığın tehlikeye girdiği durumlarda tıbbi yardım sağlanıncaya kadar tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan, en az temel ilkyardım kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişilere ilkyardımcı denir.

İlkyardımcının Özellikleri Nelerdir?
Olayın meydana geldiği yer, genellikle meraklı insanların toplanarak kalabalık oluşturdukları, insanların telaşlı ve heyecanlı oldukları ortamlardır. Bu durumda ilkyardımcı sakin ve kararlı bir şekilde olayın sorumluluğunu alarak hasta veya yaralıya gerekli müdahaleleri doğru olarak yapmalıdır. Bunun için bir ilkyardımcıda aşağıdaki özelliklerin bulunması gerekir: Sakin ve soğukkanlı olabilme,
Kendine güvenme,
Kendinin, hasta veya yaralının ve çevredekilerin can güvenliğini korumak için gerekli önlemleri alabilme,
İnsan vücudu ile ilgili bilgilere sahip olma,
Olay yerindeki olanakları değerlendirebilme,
Olayı, en kısa sürede doğru olarak tıbbi yardım birimine (112) bildirme,
Çevrede bulunan kişileri organize edebilmelidir.

İlkyardım Eğitimi İçeriği İlkyardım Eğitimleri Kursu Sertifika Programımız, İlk yardım yönetmeliği gereği, Temel İlkyardım Eğitimi 2 Gün 8’er saat toplam 16 saatte verilmektedir. Eğitim programımızın içeriği aşağıdaki gibidir;

Temel ilkyardım uygulamaları
Hasta yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi
Temel yaşam desteği
Kanamalarda ilkyardım
Yaralanmalarda ilkyardım
Yanık sıcak çarpması donmalarda
Kırık çıkık burkulmada ilkyardım
Bilinç bozukluklarında ilkyardım
Zehirlenmelerde ilkyardım
Hayvan ısırmalarında ilkyardım
Göz, kulak veya buruna yabancı cisim girişlerinde ilkyardım
Boğulmalarda ilkyardım
Taşımalar

İlkyardım Eğitimine Kimler Katılabilir?
Eğitim şartı aranmaz
18 yaşından büyük olanlar katılabilir.

Gerekli Belgeler Nüfus cüzdanı fotokopisi
İki adet vesikalık fotoğraf

Genel Bilgilendirme İstanbul İlkyardım Eğitim Merkezleri, Sağlık Bakanlığı’ndan “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” alarak, ilkyardım eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlardır. Kursumuz yetkili çözüm ortakları aracılığı ile verilmektedir. Eğitimler, kurumsal ve bireysel olarak düzenlenmektedir.

Kurumsal eğitimler; firmaların uygun salonlarında uzman eğiticilerimiz tarafından yerinde verilebilmektedir.

İlkyardım eğitimlerinin eğitim programı, süresi ve ücretleri bakanlıkça belirlenmekte olup, eğitimler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Sınavlar ise, İl Sağlık Müdürlüğü gözetiminde teorik ve uygulama sınav şeklinde gerçekleştirilmektedir.

WhatsApp chat