İşaret Dili Kursu
İşaret Dili Nedir?
İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir. Her işaret dilinin kendine özgü gramer kuralları vardır ve her kavram için kullanılan işaretler de kullanıcılar arasında ortaktır. Bu özelliği ile işaret dili, konuşurken kullandığımız jestler ya da pandomimden çok farklıdır.
Buna bağlı olarak da her ülkenin kendi işaret dili vardır. Örneğin Amerika'da kullanılan işaret dili (ASL) ile Almanya'da kullanılan işaret dili (DGS) birbirlerine benzemezler. Bu iki dil, İngilizce ile Almanca kadar farklıdır.
İşitme engelliler günlük yaşamlarında birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bunların temelinde engelsiz insanların onlarla iletişim kuramaması yatmaktadır. İşitme engelliler işaret dilini öğrenerek bu engeli aşmaya çalışsalar dahi engelsizler işaret dilini bilmediklerinden dolayı karşılıklı sağlıklı bir iletişim kurulamamaktadır. Aslında bu durum ortada bir engel olduğunu değil bir dil ayrılığının olduğunu bize göstermektedir. Ancak ülkemizde iletişim konusunda işitme engelli bireylere yardımcı olabilecek yeterli sayıda tercüman bulunamamaktadır.
Peki, bizler dil ayrılığını ortadan nasıl kaldırabiliriz? Bize düşen görevler nedir? İşitme engellilerin en temel insan hakları olan istihdam, eğitim, sağlık, sosyalleşme, ifade ve düşünce özgürlüğü gibi hakların yeterlilik ile kullanabilmesi için neler yapılmalı? Bu noktada İşaret Dili Tercümanlığı Eğitimi İşitme engelli bireylerimizin yaşadıkları bu sorunları giderecektir.

EĞİTİM

İşaret Dili Kursumuzda eğitimimiz iki seviyeden oluşmaktadır.

1.Seviye: Türk İşaret Dili 120 saatlik program her yaş grubunda ve en az okuryazar olmak şartıyla herkesin alabileceği bir eğitimdir. Kursiyerler temel cümlelerle iletişim kurabilecek seviyeye gelir.
İşaret Dili 1.seviye (120 saat ) Modülü;
- İşaret Dili ve Çevre - Okul ve Eğitim İşaretleri - Gıda ve Giyim İşaretleri - TİD Dilbilgisi Kavramları - Duygular ve Eşyalar - Zaman ve Zaman Dilimleri - Trafik ve Canlılar - Meslekler - Spor ve Coğrafi Terimler - Karşılıklı Konuşma
2.Seviye: İşaret Dili Tercümanlığı ve Öğreticiliği
200 saatlik program 1. Seviyeyi başarıyla tamamlayan ve eğitmenlik – tercümanlık düşünen veya ileri seviyede işaret dilini öğrenmek isteyen kursiyerlerimizin devam edeceği seviyedir.
İşaret Dili 2.seviye (200 saat) işaret dili tercümanlığı ve öğreticiliği Modülü ise;
- İşaret Dili Genel Özellikler - İşaret ve Beden Dili İlişkisi - İletişim ve Günlük Konuşma Dili - TİD Özelliklerine Göre Cümleler - TİD Cümlelerinde Ekler ve Zaman - TİD Cümlelerinde Öğeler - TİD’ e Göre Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma - TİD kurallarına göre çevirmenlik ÇALIŞMA ALANLARI
İşaret dili tercümanları; 1.seviye ve 2.seviye belgelerini aldıktan sonra, * Adliyelerde bilirkişi olarak görev yapabilirler.
* Noterden tasdikli yeminli tercümanlar tapu daireleri, karakollar, TV, hastaneler ve bankalarda tercümanlık yapabilirler.
* Dernek ve Spor Kulüplerinde işitme engelli kişilere günlük hayatlarında yardımcı olmak üzere hizmet verebilirler.
* Ayrıca 2.seviye İşaret dili eğitimi alan kişiler resmi Okullarda, Halk eğitim merkezlerinde, Gençlik merkezlerinde, Kolejlerde ve Üniversitelerde öğretmen olarak görev alabilirler.

WhatsApp chat