spk gayrimenkul değerleme uzmanlığı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı Hakkında Bilgiler

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı , SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu) tarafından şimdilik yılda iki kez yapılmaktadır. Şimdilik belirli bir tarihi yok. Sık sık SPL’nin sayfasına girip duyuruları takip etmeniz gerekiyor.

Kimler Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı ile Lisans Alabilir?

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Gayrimenkul Değerleme Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olmaları gerekmektedir.

En çok merak edilen konu bölüm konusudur. Hangi bölümden olduğunuz farketmiyor. Türkiye’deki sisteme göre 4 yıllık üniversite mezunu olan ve/ya YÖK tarafından kabul edilmiş üniversitelerden mezun olmuş herkes sınava başvurabilir. Başarılı olursa da lisans alabilir.

Lisansı Aldıktan Sonra Ne İş Yapabilirsiniz?

Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalışabilir veya kendi şirketinizi kurup tek başınıza çalışabilirsiniz.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı için Tamamlanması Gereken Modüller Hangileri?

 • Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
  • Sermaye Piyasası Kanunu
  • Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar
  • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri
   • TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
   • Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları
 • Gayrimenkul değerleme esasları
  • Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar
  • Yapı Bilgisi
  • Değerleme Süreci
  • Değerleme Yöntemleri
  • Gayrimenkul Piyasası ve Analizi
  • Gayrimenkul Finansmanı
  • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
  • İpotek (Mortgage) Kredileri
  • Değerleme Standartları ve Raporlama
  • Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ Seri: VIII, No: 45
 • İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi
  • Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları ve Temel Kavramları
  • İnşaat Sözleşmelerinin ve Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Temel Kavramlar
  • İnşaat Sözleşmeleri, Maddi Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve İlgili Diğer Hususlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları
  • İnşaat İşletmelerinde Maliyet Hesaplamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • İhale Konusu İnşaat İşleri ve Özel Bina İnşaatlarında Asgari İşçilik Uygulamaları
  • İnşaat İşletmeleri Belge ve Kayıt Sistemi
 • Gayrimenkul mevzuatı
  • Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Seri: VIII, No: 35
  • Türk Medeni Kanunu’nun Taşınmaz Mülkiyetine (704-761 Maddeleri),  Sınırlı Ayni Haklara (779-938 Maddeleri), Zilyetlik ve Tapu Siciline (973-1027) İlişkin Hükümleri
  • İmar Kanunu
  • İskan Kanunu
  • Kat Mülkiyeti Kanunu
  • Belediye Kanunu
  • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
  • Kamulaştırma Kanunu
  • Tapu Kanunu
  • Kadastro Kanunu
  • Yapı Denetimi Hakkında Kanun
  • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
  • Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat
  • Emlak Vergisi Kanunu
  • Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi
  • Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi
  • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü
Değerleme Uzmanları’nı 2018’de Neler Bekliyor

Adaylar Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı nda yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar “Gayrimenkul Değerleme Lisansı” almaya hak kazanırlar.

Bu lisansa sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin “Konut Değerleme” lisansı kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.

12 Ocak 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK Tebliği ile, gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı daha da önemli hale geliyor. Tebliğe göre, 2018 yılı itibariyle SPK lisansı olmayan değerleme uzmanlarının sahada değerleme yapabilmesi mümkün olmayacak. Bu sebeple SPK’nın değerleme lisansı birçok lisansı olmayan kişi için daha da önemli hale geliyor.

Uyarı: Buradaki bazı bilgiler SPL’nin sayfasından alınmıştır. En doğru ve en güncel bilgi SPL sayfasından edinilebilir.Detaylı bilgi için +90 544 968 42 10 telefonundan bilgi alabilirsiniz

WhatsApp chat