Yönetim Organizasyonu


Yönetim Organizasyonuİşletmelere verimli ve etkili bir şekilde ulaşabilmek için planlama, koordinasyon yapılması sürecidir. Yönetim kişilerin tek başına gerçekleştiremeyecekleri ancak gurup faaliyetleriyle yapılması durumudur. Yöneticiler planlama, örgütleme ve planlama kapsamında misyon belirleme, personel seçimi ve eğitimi, çalışanlara liderlik edilmesi ve hatalarla ilgili önlem alınması ile ilgili bilgilere sahip olması gerekmektedir. Aşağıdaki verilen eğitimler yöneticilerin karar verici olmasıyla ilgilidir.

- Yönetim Süreci
- Örgütleme
- Planlama
- Yürütme
- Kontrol

WhatsApp chat